De nu ca. 236.000 berørte hunde dækker over 26.000 registrerede rene race-hunde, og op imod 210.000 blandinger, der indeholder en eller flere af nu 13 bandlyste racer. I kølvandet af disse ændringer, er der kommet en bølge af afvisninger og restriktioner på andre områder, stadigt flere hundetræningsklubber og boligforeninger, der af frygt for at miste nuværende medlemmer lukker for al adgang af disse hunde samt blandinger og dermed også deres ejere, disse afvises uden undtagelse, og udelukkes udelukkende pga. deres hunds udseende eller race. Jeg ejer en sådanne hund og står ikke alene om at ville have vores normale liv tilbage, samt at kunnet gå tur med vores hund igen på lige vilkår med alle andre hundeejere.

24. juli 2012

Hundeførerkort

Mht. hundeførerkort, så vil jeg da nok tro at der kan være en tendens til at snakke det mere kompliceret end det behøves at være.


Hundeejere er allerede lovpligtigt ansvarlige for at sørge for almen ansvarsforsikring, registrering, chipning, vaccination.

- Jeg kan ikke se det skulle være særligt større besværligt at pålægge folk også at tage et obligatorisk hundeførerkursus, som kommer ind på hundens natur, behov og teknikker at føre hunden sin på.

Det ville da nok, dels sætte et signal op omkring at man som hundeejer bærer et minimum ansvar, og at det ansvar øges når man særligt har interesse i visse racer.


Det ville da også sætte hundeejere på et mere identisk plan, som bygger på eget ansvar overfor hund og omgivelser, samt respektere andre folks hundevalg og liv.

DKK (Dansk Kennel Klub) har været ude og melde om at selskabshunde ikke bør indgå i denne form for førerordning, og samtidigt ønsker opstramning på snor og mundkurv -
det mener jeg personligt ikke er et særligt konstruktiv udgangspunkt at gå fra, når/hvis vi skal have nogen som helst fremgang og løsning for den generelle hundeejer og tryghed.


Ville det være så forstyrrende at bede vordende hundeejere om at sætte sig ind i deres kommende hunds behov og ansvar for omgivelserne?

Og er det okay kun at sætte regler og begrænsninger for større hunde?

- personligt mener jeg alle hundeejere bærer samme form for ansvar overfor omgivelser og hund, dog nuanceret af historiske og personlige tvists, og derfor som udgangspunkt også bør tage fælles del i at sprede dette budskab.

27. juni 2012

Jeg blev spurgt:
'Hvad jeg synes alternativet til forbuds-listen og restriktionerne på enkelte hunderacer evt. skulle være?'


- Jeg synes der generelt har været mange eksperter ude og svare på alternativer til dette, både før, under og efter lovens komme.

Nu er jeg som sagt ikke politikker, så det er ikke mig der laver lovene. Men der er ingen tvivl om at hvis jeg var folkevalgt, ville jeg da gøre mit ypperste for at sætte mig grundigt ind i en potentiel forbudssag inden den blev effektiviseret.

Det gælder sig indenfor hvilke mennesker der bliver direkte og indirekte berørt af udformningen. Og det gælder sig også at man får samlet et ordentligt ligeligt opdelt upartisk udvalg der gennemgår sagens leder og kanter.

- Hvilket ikke blev gjort under behandlingen.

Havde man gjort det - havde man ikke kunnet benægte hvilke erfaringer andre lande har draget sig af lignende forbud, dette værende sig uskyldige der bliver hængt ud, samt mangel på 'resultat'.

Der ville også være kommet andre alternativer til lovforslag, hvilke bl.a. går ligefra højere bødestraf til hundeejere, samt fonde og/eller dyrepoliti, samt diverse udformninger af såkaldte 'kørekort', værende sig ligefra lovgyldigt 1 års lydighedskursus for alle hundeejere til regler for godkendelse af personer ved køb af en omfattende række hunderacer (ikke kun 13)
Alpha - Dyreadfærdscenter
BIG - Dansk Terrier Klubs
Dansk Dyrelægeforening
Dyrenes beskyttelse m.f.
samt
NKK - Norsk Kennelsklub samordning
SKK - Svensk Kennelklubs samling
Avlere m.f.

Disse m.f var ude før, under og efter men blev ikke hørt. Hverken på borgen eller i medierne.

Så i mine øjne er der da noget der slet ikke er foregået efter bogen - hvilket alene af den grund næsten kunne være nok begrundelse til en fuldstændig opløsning af paragrafferne mod særlige hunderacer!

Jeg mener som mange andre giver til kende i fora og irl, at hundelovens udformning fra start af var godt stykket sammen, men at bl.a. politiet ikke har modtaget ressourcer nok og/eller man fra poltikkernes side ikke har været hurtigt nok ude med at overgive ansvaret for opretholdelse af hundeloven til anden myndig institution.

Ligeså lidt som man kan sige at folk for 5-6 år siden bare skulle have taget sig sammen, ligeså lidt kan man bede de hundeejere der ansvarligt og velovervejet fik deres hund for 5-6 år siden om at acceptere unødig straf samt tage den del af hundeloven seriøst og berettiget!

14. juni 2012

Regeringen lader sig vente

Har for nyligt hørt at regeringen, på trods af at de flere gange har sagt at de ville tage hundeloven op til revurdering, måske alligevel først gør det i år 2013 :( til det har jeg da en lille kommentar:
Det kan ikke gå hurtigt nok med at få set på de områder i hundeloven, særligt eftersom at den lovs udformning til at begynde med aldrig skulle have været forelagt! To år med den har været vol...dsomt nok, stop det dog og skån os for det 3. år. Konsekvenserne for alle de/os 'almindelige, engagerede, udbredt fornuftige og hensynsfulde hundeejere' er så urimelige og langt ude. Signal politikken i den lov samt udformningen af reglerne har vitterligt haft en meget voldsom negativ effekt på den generelle livskvalitet, samfundsmorale og dagligdag! Ønsker af hele mit hjerte og på vejne af alle andre der også føler sig marginaliserede og glemte, at vi snart bliver 'benådede' og får lov at vende tilbage til hverdagen på ligefod med andre mennesker i dette samfund. En undskyldning får vi nok aldrig, men det er da en start på vejen at få omstødt loven og bede publikum om at se det brede billede og stoppe med at drive heksejagt på alt og alle med en hund hvis pels er kortere end 3 cm.! Det ville måske samtidigt også lukke op for det vi førhen på lige fod med alle andre havde adgang til, nemlig at deltage i div. hundetræningsklubber med vores hund, eller om ikke andet have mulighed for få en bolig ved flytning uden at skulle afvises konsekvent eller miste al anciennitet pga. skæve og diskriminerende racespekulationer fra boligforeningernes side af! Det er blot få ting i den større helhed af konsekvenser der pålægges folk der aldrig nogensinde har haft til tanke at chikanerer andre med deres hundevalg, men som i langt største grad har truffet et velovervejet valg bygget på fornuft, hund/ejer-match og hjerte, og med det sagt, længe før loven kom til!